Końska Sprawa

Wsparcie dla koni

Zgodnie z naszym statutem, koncentrujemy się na pomocy udzielanej koniom, które ze względu na swój wiek lub deficyty nie mogą dłużej pracować jako konie rekreacyjne. Formy naszej pomocy są różne w zależności od potrzeb jakie się pojawiają. Może to być organizacja wolontariatu wspierającego osoby opiekujące się końmi, ale może to być także realne wsparcie finansowe niezbędnych usług weterynaryjnych, zakupu paszy, suplementów. Bywa, że na szybko pomagamy w organizacji infrastruktury, służącej koniom.

Staramy się także regularnie monitorować kondycję i stan zdrowia wszystkich naszych podopiecznych, tak aby mieć pewność, że ich emerytalne życie układa się dobrze. Jest to dla nas ważny gest, w stronę tych zwierząt. Czujemy się odpowiedzialni za ich los.